Zwroty i wymiana

ZWROT WYMIANA REKLAMACJA

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy możliwość zwrotu lub wymiany zakupionego towaru w przypadku niezadowolenia lub niedopasowania.
Czas w jakim możecie Państwo tego dokonać to 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.
PROSIMY O ODSYŁANIE TOWARU Z ORYGINALNYM DOWODEM ZAKUPU
Zwrot towaru i wymiana dokonywana jest wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu (paragon, faktura)!

WYMIANA TOWARU

PODSTAWĄ WYMIANY JEST ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU (paragon/faktura)!

Towar do wymiany przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu!

W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: wymiany@casu.pl

 • Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub kolorze).
 • Warunki wymiany towaru na inny rozmiar, kolor:
  • towar znajduje się w nienaruszonym stanie, nie nosi żadnych śladów użytkowania, posiada fabryczne opakowanie oraz metki,
  • towar posiada oryginalne opakowanie, opakowanie jest integralną częścią towaru.
  • Klient posiada oryginał dowodu zakupu.
 • W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
 • PROCEDURA WYMIANY:
  • Klient wypełnia formularz wymiany dostępny tutaj.
  • Chęć wymiany należy jak najszybciej zgłosić za pośrednictwem e-mail poprzez pisemne oświadczenie, a następnie odesłać towar w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
  • Klient odsyła formularz wraz z oryginałem dowodu zakupu i towarem NA SWÓJ KOSZT na nasz adres FIRMY: Firma Handlowa „ILSCY” Sp. J.ul. Towarowa 2, 67-400 Wschowa z dopiskiem „CASU – wymiana” Prosimy nie przysyłać kserokopii faktur/paragonów, tylko oryginalne dokumenty sprzedaży umożliwiają dokonanie wymiany.
  • Klient wpłaca na konto firmowe kwotę wymaganą do ponownej wysyłki: 13 zł – przesyłka kurierska. Pieniądze należy wpłacić na konto firmowe : Konto bankowe 12 8669 0001 2020 0217 1728 0001Dane do przelewu: Firma Handlowa „ILSCY” Sp. Jawna 67-400 Wschowa, ul. Towarowa 2. W tytule przelewu prosimy o wpisanie NUMERU ZAMÓWIENIAz dopiskiem WYMIANA.
  • Cena za przesyłkę, którą ponosi klient przy składaniu zamówienia jest ceną promocyjną.
  • Po otrzymaniu przesyłki towar zostaje wymieniony na towar pożądany lub w przypadku braku towaru na wymianę, zwrócimy kwotę za odesłany towar i kwotę za ponowną wysyłkę, opłaconą przez Klienta na poczet wymiany towaru.
  • Zwrot kwoty następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.
 • Koszty przesyłki w obie strony ponosi Klient.
 • Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 • Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy – nie ma możliwości wysłania ich przekazem pocztowym.
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

ZWROT TOWARU

PODSTAWĄ ZWROTU JEST ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU (paragon/faktura)!

W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: zwroty@casu.pl

 • Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 • Chęć wymiany należy jak najszybciej zgłosić za pośrednictwem e-mail poprzez pisemne oświadczenie, a następnie odesłać towar w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 • W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
 • PROCEDURA ZWROTU:
  • Klient wypełnia formularz zwrotu dostępny tutaj.
  • Klient odsyła formularz wraz z oryginałem dowodu zakupu i towarem NA SWÓJ KOSZT na nasz adres FIRMY: Firma Handlowa „ILSCY” Sp. J.ul. Towarowa 2, 67-400 Wschowa z dopiskiem „CASU – zwrot”. Prosimy nie przysyłać kserokopii faktur/paragonów, tylko oryginalne dokumenty sprzedaży umożliwiają dokonanie zwrotu.
  • Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu zgodności towaru z zasadami zwrotu dokonujemy zwrotu na wskazane przez Klienta w formularzu konto.
 • Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.
 • Płatność tytułem zwrotu zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.
 • Zwracany towar musi spełniać następujące warunki:
  • znajdować się w nienaruszonym stanie, nie nosić żadnych śladów użytkowania, posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, posiadać oryginalne opakowanie.
  • Ponadto Klient musi posiadać oryginał dowodu zakupu. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

REKLAMACJA TOWARU

Jeśli otrzymałeś produkt nie pasujący ale zgodny z zamówieniem, to możesz dokonać wymiany na inny rozmiar lub kolor. Wówczas zastosuj się do procedury wymiany towaru.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: reklamacje@casu.pl

PROCEDURA REKLAMACJI
  • Klient wypełnia formularz reklamacji dostępny tutaj.
  • Wypełniony formularz Klient odsyła wraz z towarem i oryginałem zakupu NA SWÓJ KOSZT na adres: Firma Handlowa „ILSCY” Sp. J.ul. Towarowa 2, 67-400 Wschowa z dopiskiem „CASU – reklamacja”. Prosimy nie przysyłać kserokopii faktur/paragonów, tylko oryginalne dokumenty sprzedaży umożliwiają dokonanie reklamacji.
  • Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
  • W przypadku UZNANIA REKLAMACJI towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny (pełnowartościowy), a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zwrócimy Ci równowartość ceny produktu lub zaoferujemy inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W przypadku reklamacji uznanej Sklep odsyła naprawiony/nowy produkt na swój koszt, lub zwraca kwotę za reklamowany towar na konto podane przez Klienta w przypadku braku towaru na wymianę.
  • W przypadku ODRZUCENIA REKLAMACJI odsyłamy towar na koszt Klienta (paczka pobraniowa na wartość kosztu przesyłki).
  • Reklamacji nie podlegają:
   • uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.)
   • uszkodzenia wynikłe z złego dopasowania modelu do budowy ciała,
   • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
   • uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
   • towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem,
   • wygoda towaru,
   • odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru,
Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia reklamacji.
Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy – nie ma możliwości wysłania ich przekazem pocztowym.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.