Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:
Firmę Handlową „ILSCY” Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej 2.
REGON 971314732 NIP 925-185-05-22 KRS 0000156329
Tel. 65 650 99 93 lub +48 65 540 50 70
email [email protected] 

II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy CASU.pl, dalej zwany Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

 2. Zamówienia w sklepie internetowym CASU.pl można dokonywać:

  • poprzez strony internetowe sklepu www.casu.pl

  • wypełniając formularz na stronach sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

  • telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 540 99 93 (koszt według usług operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Uwaga! Składając zamówienie przez telefon Klient jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin.

 3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.

 4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje informację drogą elektroniczną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID). E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.

 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia. Potwierdzenie odbywa się poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail będącej odpowiedzią na naszą wiadomość wysłaną po otrzymaniu przez nas zamówienia.

  • w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty,

  • w przypadku płatności przelewem – w chwili odnotowania wpływu należnej kwoty na nasz rachunek bankowy.

 1. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

 2. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu). Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe określenie przez Klienta rozmiaru zamawianego towaru

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.

 4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty – ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.

 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania.

 7. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mail ze Sklepem pod adresem: [email protected]

 8. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 9. Dane osobowe Klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego Firmy Handlowej ILSCY Sp. J. i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz ich usunięcia.

 10. Klient wyrażając swoją zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu o której mowa w punkcie 14 może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami).

III. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Cena podana w Sklepie przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

 4. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Kupujący. 

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis PayU.pl. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie PayU.pl.

 2. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu (przysłanie potwierdzenia wpłaty nie jest przez Sklep uznawane). Konto bankowe 12 8669 0001 2020 0217 1728 0001 Dane do przelewu: Firma Handlowa „ILSCY” Sp. Jawna 67-400 Wschowa, ul. Towarowa 2. W tytule przelewu prosimy o wpisanie NUMERU ZAMÓWIENIA

 3. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Przy wyborze tej formy przesyłki zamówienie realizowane jest w chwili odebrania zamówienia przez pracownika Sklepu.


Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności oraz serwisu płatności PayU znajdziesz tutaj.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI SZYFROWANIE DANYCH

Dane Klienta przekazywane do Sklepu są zabezpieczone szyfrowaniem SSL, co uniemożliwia ich przechwycenie przez niepowołane osoby. Szyfrowanie danych uruchamia się przy składaniu zamówienia w sklepie. Klient zostaje powiadomiony o Certyfikacie Autentyczności, prosimy o zapoznanie się z jego treścią i zaakceptowanie. Od tego momentu Klient ma pewność, że dane przekazywane podczas finalizacji zamówienia będą dostępne tylko dla upoważnionych do tego osób i będą całkowicie bezpieczne. 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  1. po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym Sklepu w przypadku wybrania formy płatności przelew zwykły,

  2. w chwili autoryzacji wpłaty w systemie PayU.pl w przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl

  3. po odebraniu zamówienia przez pracownika Sklepu w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

 3. Przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

 4. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Dostawca

Płatność z góry

Pobranie

Kurier

9,99 PLN

12,99 PLN 

Przy zamówieniach powyżej 100 PLN dostawa jest bezpłatna!

VI. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży sklep CASU odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy Klienta.

 2.  W przypadku Reklamacji Klient powinien odesłać towar i wypełnionym formularzem reklamacji na adres: Firma Handlowa „ILSCY” Sp.J. Ul. Towarowa 2, 67-400 Wschowa (z dopiskiem REKLAMACJA).

 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

 4. Reklamacji nie podlegają:

  1. uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.),

  2. uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,

  3. uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,

  4. uszkodzenia wynikłe ze zużywania się towaru,

  5. towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem,

  6. wygoda towaru,

  7. odbarwienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.


Procedura i zasady realizacji REKLAMACJI opisana jest w strefie: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE, 
Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: [email protected]

VII. WYMIANA

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze).

 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru).

 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.

 5. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

 6. Klient wpłaca na konto firmowe kwotę wymaganą do ponownej wysyłki: 13 zł – przesyłka kurierska. Pieniądze należy wpłacić na konto firmowe : Konto bankowe 12 8669 0001 2020 0217 1728 0001 Dane do przelewu: Firma Handlowa „ILSCY” Sp. Jawna 67-400 Wschowa, ul. Towarowa 2. W tytule przelewu prosimy o wpisanie NUMERU ZAMÓWIENIA z dopiskiem WYMIANA.

 7. Cena za wysyłkę, którą klient ponosi przy zakupie jest ceną promocyjną.

 8. Po otrzymaniu przesyłki towar zostaje wymieniony na towar pożądany lub w przypadku braku towaru na wymianę, zwrócimy kwotę za odesłany towar i kwotę za ponowną wysyłkę, opłaconą przez Klienta na poczet wymiany towaru.

 9. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.


Procedura i zasady realizacji WYMIANY opisana jest w strefie: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE.
Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: [email protected] 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

 3. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz zwrotu (odstąpienia od umowy).

 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.

 5. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu.

 6. Płatność tytułem zwrotu towaru zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

 7. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.


Procedura i zasady realizacji ZWROTU opisana jest w strefie: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE. 
Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: [email protected] 

IX. REGULAMIN NEWSLETTERA

Dopisując swój adres e-mail do bezpłatnej listy e-mailingowej, Klient wyraża zgodę w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach od obsługi sklepu internetowego www.casu.pl i firmy F.H. „ILSCY” Sp. J. na udostępniony w tym celu adres e-mail. 
UWAGA: niepodważalną zasadą, którą kieruje się firma „ILSCY” Sp. J. oraz obsługa sklepu internetowego www.casu.pl w prowadzeniu swej działalności jest nie udostępnianie danych naszych Klientów osobom trzecim. Tą samą zasadę stosujemy do osób zarejestrowanych na liście newslettera. Podczas rejestracji newslettera Klient podaje wyłącznie adres swojej poczty elektronicznej.
Aby otrzymywać newsletter Klient powinien:

 1. wpisać swój adres e-mail w odpowiednie pole na stronie głównej sklepu (prawa kolumna strony), następnie zaznaczyć opcję akceptacji regulaminu i kliknąć klawisz “Zapisz się”,

 2. odebrać swoją pocztę i odczytać e-mail potwierdzający chęć przyłączenia się do newslettera sklepu www.casu.pl,

 3. potwierdzić swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym liście (dopóki Klient nie potwierdzi chęci otrzymywania newslettera, nie będziemy przesyłać zamówionej poczty elektronicznej z naszego sklepu).

Aby zrezygnować z newsletter Klient powinien:

 1. kliknąć na link znajdujący się w stopce każdego newslettera, dzięki czemu z bazy zostanie usunięta zgoda Klienta na subskrypcję (przesyłanie newslettera na konto Klienta zostanie wstrzymane).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a FH „ILSCY” Sp. J. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

 2. Firma Handlowa Ilscy oprócz sklepu internetowego posiada sklepy stacjonarne. Może nastąpić sytuacja, że towar zakupiony przez Klienta w sklepie internetowym może w tym samym momencie zostać sprzedany w sklepie stacjonarnym. W takiej sytuacji Klient sklepu, internetowego zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni i będzie miał możliwość wyboru innego towaru z asortymentu z opcją bezpłatnej dostawy lub będzie mógł odstąpić od zakupu a pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe (jeżeli zapłata za towar została już dokonana).

 3. Sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2013 roku.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.casu.pl.