Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Casu „ZAŁATW SOBIE BUTY NA MIKOŁAJKI"

ORGANIZATOR I TERMIN

 1. Organizatorem konkursu „ZAŁATW SOBIE BUTY NA MIKOŁAJKI”, zwanego dalej Konkursem jest właściciel sklepu internetowego www.casu.pl, zwany dalej Organizatorem.

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.11.2014r. o godz. 12:00, a zakończy 30.11.2014r. o godz. 24:00.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zakończenia konkursu na profilu Casu na facebooku.

 2. Nagroda zostanie wysłana do laureata konkursu w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany przesłać prawidłowe dane do wysyłki w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu oraz pokryć koszty transportu nagrody.

 3. Jeżeli Laureat przekaże niepełne lub nieprawdziwe dane (tj.imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Laureatowi nagrody.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Uczestnikiem.

 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie poniższych czynności, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

a) polub fanpage Casu na Facebooku,

b) udostępnij informacje o konkursie na swoim profilu na Facebooku,

c) wklej w komentarzu do konkursu link z wybranymi butami o wartości nieprzekraczającej 100zł.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

LAUREAT

 1. Laureata konkursu wyłoni Jury wybrane przez Organizatora.

 2. Laureatem Konkursu zostanie jedna osoba.

 1. Nagrodę w Konkursie będzie stanowił model obuwia, który wylosowany Laureat podał w komentarzu do konkursu. Nagrodę będzie stanowiła jedna para obuwia nieprzekraczająca 100zł.

 2. Po wysłaniu przesyłki z nagrodą towar nie podlega już wymianie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie sklepu internetowego www.casu.pl we Wschowie przy ul.Towarowej 2 oraz na stronie internetowej www.casu.pl

 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres [email protected]

 3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Polskiego Prawa.

 5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora w sprawach Konkursu oraz do celów informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).

"